top top top
第C10版:鏡海 上一版3  4下一版  
      本版標題導航
小夫妻
怎一個“鄙”字了得
如果我離開了
細 軟
屢戰屢敗
因為愛情 · 新絕句三首
     [ 設為首頁 ] | | [ 返回主頁 ] |
今日日期:     版面導航
當前報紙日期:
2021 9月15日 星期
 
3上一篇  下一篇4  
  放大 縮小 默认        

細 軟

林 霖

    細   軟

    出門收拾細軟

    既不細    也不軟

    手機屏幕大得放不進口袋

    也許    設計只合適用來放懷錶

    也對    有手機便不用帶錶了

    記得一次出行

    左邊的室友從行裝中掏出硬實的電腦

    右邊的室友掏出一本厚教材

    細軟已裝不下繁華的生活

    也許我們都是蝸牛

    細軟的    是我們

    帶上的    是生活

    林    霖

3上一篇  下一篇4