top top top
第C06版:視覺 上一版3  4下一版  
      本版標題導航
“動之以象”
汪芝房鳳藻
中國傳統雕塑的禮制營造
春風大雅 道德文章
成長的關鍵詞
     [ 設為首頁 ] | | [ 返回主頁 ] |
今日日期:     版面導航
當前報紙日期:
2021 2月23日 星期
 
3上一篇  下一篇4  
  放大 縮小 默认        

汪芝房鳳藻

陳懷萱


汪鳳藻致石兄大人手札

    讀清人書法絕句

    汪芝房鳳藻

    陳懷萱

    東夷劍舞意誰平,古訓營謀貴上兵。

    持節雲章能錦繡,何期魍魎隱雷鳴。

    元和汪鳳藻向稱贍雅,以西學長才為詞臣,為翻譯家,譯英人法思德原著為《富國策》,為我國首部西方經濟學中譯;又譯《英文舉隅》,法學著作《公法便覽》、《新加坡律例》;撰英文語法書《文法舉隅》。曾紀澤極許其人,譽為“年富而劬學,兼營而並鶩”。不幸為星使,當光緒甲午值使日大臣任,與朝廷往返電報密碼為日方設計破譯,我國佈置遂為日方掌握。甲午之敗,與此大有關連,身後遂膺罵名。先是,光緒甲午,朝鮮東學黨事起,日本以保護日商為藉口出兵。朝鮮本為中華藩屬,日本斷無干預之理,中日為此反覆磋商。六月二十三日,日艦擊沉我運兵船高陞號於豐島,戰事驟起,二十七日,朝廷召汪氏歸國。七月一日,中日宣戰,是為中日甲午戰爭。初,日外相陸奧宗光照會汪鳳藻,主中日會剿,更改韓政。汪氏察日方居心叵測,多番密告朝廷。復見日方如備大敵,乃電告北洋大臣李鴻章,“似宜厚集兵力,隱伐其謀”,俟朝鮮亂平,始議撤兵。李鴻章覆電恐日疑我必戰,“殊非伐謀上計”。《孫子兵法》:“上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵”,使汪氏深謀靡敝,外交無著,兵事失機,陷於被動。然則日方何以得悉英商高陞號為我運兵船?且佈置早着先機,蓋因破譯清廷駐日使館電報密碼故也。事關絕密,當時並未公開,使為世人所知,已在民國。見陸奧所著《蹇蹇錄》。汪鳳藻亦身故多年,故終其一生,未悉其詳。當是時也,日方遞交中日雙語版《第一次絕交書》,有謂汪氏以中文原文密電,故被日方破譯。因密碼迄未更改,故戰前五十四通、馬關議和二十二通電報悉數為日方知悉。然而該中文照會三百五十九字,汪氏實發二百三十一字,並非全文,終被破譯,一則日方知悉照會內容,再者電報重碼太多,易於推敲。汪氏一時之誤,失察日本魍魅之技,甲午一戰,遂不堪聞問矣。汪鳳藻字雲章,號芝房,本屬俊才,年十三入讀上海外國語言文字學館英文班,年十八入京師同文館,大考,英文為全館第一,漢文、算學為全館第二。光緒八年舉順天南元,聯捷成進士,由庶常授編修。光緒十三年,以參贊隨洪鈞出使俄德奧荷四國。光緒十八年任使日大臣,甲午歸國後不復出。光緒二十八年任南洋公學總辦,同年因處理學潮不善辭職。宣統時任翰林院侍讀、京師大學堂格致科監督。汪氏能詩,有《海東酬唱集》稿本。筆墨傳世不多,此其致石兄大人手札,述日常瑣碎,究為學人手筆,理宜珍重。札內有“弟在家較在省更煩,而兩手拮据,倍形奈何”等語,疑為使日歸國後賦閒時所書。

3上一篇  下一篇4