top top top
第E11版:馬經 上一版3  4下一版  
      本版標題導航
浩勝盈輝坐位望贏
夏雨質佳路合可勝
夢想家贏馬交代
金寶馬乘勇出擊
開心知己有勝算
金玫瑰戰意鮮明
     [ 設為首頁 ] | | [ 返回主頁 ] |
今日日期:     版面導航
當前報紙日期:
2019 3月15日 星期
 
3上一篇  
  放大 縮小 默认        

金玫瑰戰意鮮明

    金玫瑰戰意鮮明

    今晚草沙地賽出馬不多,最緊湊場合為尾場,由第二、三班馬跑一○五○米沙地。

    此場馬膽,可取上仗在同程得第四的“金玫瑰”,雖敗走勢接近。林凱上次身體不適損失頭馬,今戰必拼盡爭功,可作重心。配腳依次序拖“御景”、“夏雨”、“快樂王子”及“江河叁寶”,四駒已足。

    第六場  ⑦金  玫  瑰

    ①御        景

    ②夏        雨

    ③快樂王子

    ⑨江河叁寶

3上一篇